Team

Shvetha Soundararajan Profile

Shvetha Soundararajan

Advisor
Jasmine Nayyar Profile

Jasmine Nayyar

President
Nimra Kashif Profile

Nimra Kashif

Officer
Saniya Darediya Profile

Saniya Darediya

Secretary