Team

Neha Sehgal
Treasurer
Sahib Dua
Intern
Celso Ferreira
Advisor
Harvir Grewal
Social Media
Amarpreet Kaur
Intern
Karanvir Grewal
Fundraiser
Manvir Khangura
President
Harjot Singh
Officer
Sahib Kaur
Graphic designer
Gurfateh Singh
Senior Advisor